Превентивне виховання в школі — це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, практичного психолога та соціального педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків.

Мета превентивного виховання: підвищити рівень обізнаності з проблематики ВІЛ/СНІД; ознайомитися з сучасними профілактичними програмами; навчитися сучасних технологій профілактичної роботи в школі.

Завданням превентивного виховання є забезпечення виховання в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки. Воно має здійснюватися на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому суспільстві й становлять суспільну свідомість; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання./Files/images/27_01_2.JPG

Ефективність превентивного виховання підвищується, якщо:

• стимульовати здоровий спосіб життя й позитивну соціальну орієнтацію учня;

• використовувати активні форми й методи виховного впливу на учнів (діалоги, тренінги, дискусії, акції);

• використовувати досягнення педагогічної та психологічної науки;

• сімейно-шкільне виховання здійснювати на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

/Files/images/SAM_4750.JPG В школі здійснюється просвітницька робота щодо здорового способу життя. Відбуваються тематичні заходи з пропаганди здорового способу життя, зустрічі з медичними працівниками, перегляд фільмів, слухання лекцій тощо. Правовий аспект превентивного виховання в школі передбачає охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури. Є заходи стосовно правового виховання, здійснюється індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень, класні години на правові теми.

/Files/images/SAM_4785.JPG Щороку в закладі вивчають і аналізують зайнятість учнів у позаурочний час. Більшість школярів охоплені роботою в гуртках. Також учні беруть активну участь у тренінгах, конкурсах, вікторині-конкурсі «Що я знаю про здоровий спосіб життя?», конкурсі плакатів.

Можна сказати, що організація соціально-профілактичної роботи в Липнязькій школі сприяє залученню підлітків та молоді до профілактичних програм, що допомагає їм самореалізовуватись у корисних і цікавих заходах, відчути себе причетними до спільної справи./Files/images/SAM_4809.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 555