МЕТА: підготовка вчителів до ефективного впрова­дження проекту, а саме: отримати вичерпну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу; ознайомитися з методом навчання на основі розвитку життєвих навичок; оволодіти сучас­ними методиками інтерактивної групової роботи.

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

Шеремет О.А. – голова методичної ради, директор Липнязької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Врадій В.І. – заступник голови ради, заступник директора з виховної роботи.
Члени ради:
Обжелян Л.О. – вчитель курсу «Школа проти СНІДу» (вища категорія);Бондаренко Т.Л. – методист РМК відділу освіти

ТВОРЧА ГРУПА
Врадій В.І. – заступник директора з виховної роботи, вчитель ОЗ;
Обжелян Л.О. – вчитель курсу «Школа проти СНІДу» (вища категорія);
Дамаскіна Ю.Ю. – шкільний психолог;
Савранська Н.І. – шкільна медична сестра;
Мартинюк О.М. – педагог-організатор;
Тарасенко Р.І., Липкан Г.П., Манько В.П., Шеремет Н.В. – вчителі початкових класів, які викладають ОЗ

Мета діяльності опорної школи:

підготувати вчителів до ефективного впровадження проекту «Школа проти СНІДу» в школі, а саме:

· отримати вичерпну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу ;
· ознайомитись з методом навчання на основі розвитку життєвих навичок; оволодіти сучасними методиками інтерактивної групової роботи.
· створення умов для підвищення науково-теоретичного,методичного, психолого-педагогічного рівня з курсу «Школа проти СНІДу»;
· опанування організаторських, конструктивних, комунікативних умінь;
· відповідно до рекомендацій МОН України, орієнтувати вчителів на обов’язкове використання на уроках технології «Освіта на основі розвитку життєвих навичок» (ООЖН);
· підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах з питань здорового способу життя, особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях

Спосіб досягнення поставленої мети:

трансформація знань про проблеми ВІЛ/СНІДу і вичерпні відповіді на запитання про чинники ризику і методи захисту від нього; оволодіння змістом і методом проведення тренінгових занять; чітке дотримання технології впровадження проекту у школі.

Завдання опорної школи:

1. Зосередити увагу педагогічних працівників закладів освіти району на важливості проекту «Школа проти СНІДу»
2. Сформувати через систематичне проведення курсів-тренінгів чітке уявлення про теоретичне і методичне підґрунтя проекту «Школа проти СНІДу».
3. Організувати систему роботи за напрямами:

- робота з колегами: проведення педагогічних рад;
- робота з батьками: проведення батьківських зборів, поради батькам по обговоренню своєрідного поведінкового імунітету , вивчення проблем підлітків;
- робота з учнями: залучення волонтерів – помічників для організації і проведення уроків – тренінгів; та позакласних заходів ,надання учням індивідуальних консультацій.

4. Дати базову інформацію про те, які нормативні акти дають підставу для впровадження проекту у школі.
5. Систематичне вивчення фахової літератури, що висвітлюють питання здорового способу життя, безпеки щоденного життя, фізичного розвитку підлітків, профілактики соціально небезпечних захворювань, психологічного благополуччя підлітків, нормативних документів з основ здоров’я, обмін досвідом, проведення навчальних тренувань, обговорення проведених заходів, намагання зробити процес навчання емоційним та привабливим.
6. Виховання здорової особистості в умовах медійного освітнього простору;
7. Створення неперервної системи превентивної, здоров’язберігаючої освіти підростаючого покоління;
8. Впровадження інтерактивних, здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання та виховання, особливо освіти на основі розвитку життєвих навичок (ООЖН);
9. Вивчення та поширення досвіду вчителів щодо ефективного та безпечного впровадження медійних ресурсів в процес навчання та виховання учнівської молоді;
10. Створення сприятливих умов для вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системи мас-медіа в освіті.

Методичні заходи

Вересень
№ пп Зміст роботи Форма роботи Категорія педпрацівників школи Категорія педпрацівників шкіл району
1 Підготовка навчальної програми і плану заходів (технологічна картка впроваджень) Засідання методичної ради Члени методичної ради
2 Проведення педради (обговорення проекту, навчальних програм, заходів, визначення класів до навчання Засідання методичної ради Члени методичної ради
3 Включення до розкладу занять Засідання методичної ради Члени методичної ради
4 Повторне опрацювання мультимедійного посібника «Захисти себе від ВІЛ», та «Школа проти СНІДу» Самоосвіта Класні керівники Психологи, заступники з виховної роботи
5 Діагностика рівня інформаційно-комунікаційної та проектної культури класних керівників та заступників з виховної роботи Анкетування вчителів Класні керівники Психологи, заступники з виховної роботи
6 Організація роботи «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» Засідання Вчителі, що пройшли курсову підготовку за програмою «Профілактика ВІЛ – інфекції»
7 Організація учительського, батьківського лекторію лекторій Педагогічний, батьківський колектив
8 Оформлення довідково-інформаційної теки «Методика навчання ЗСЖ і профілактика ВІЛ та ІПСШ Практична робота Заступник з ВР
9 Робота консультпункту, «Виникло питання?» Консультації Педагоги
10 Проведення анонімного тестування учнів за анкетою «До» для визначення рівня знань ,ставлень, намірів, умінь і навичок. Анкетування учнів
11 Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Азбука безпеки на дорозі» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
12 Олімпійський урок Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
Жовтень
1 Планування і розробка системи-тренінгів з проблеми «Захисти себе від ВІЛ» Планування Заступник з ВР
2 Визначення шляхів реалізації проблемної теми через усі підсистеми навчально-вихов­ного процесу Планування Заступник з ВР
3 Проведення тренінгів Практичні заняття Класні керівники Заступник з ВР
4 Робота консультпункту «Виникло питання ?» Консультації Педагоги
5 Проведення конкурсу «Козаку найперше воля, козаку найперше честь!» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
Листопад
1 Нарада «Про систему профілактичних дій педаго­гів, батьків, громадсько­сті превентив­ного виховання учнів» Засідання Педколектив
2 Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему; «Легко вогник запалити, та не просто погасити». Різні форми Педагоги, класні керівники, Заступник з ВР
3 Робота консультпункту «Виникло питання ?» Консультації Педагоги
Грудень
1 Проведення благодійного ярмарку до Дня боротьби зі СНІДом. Акція «За здоровий спосіб життя» Практична, творчі доробки, конференція, виступи волонтерів Педагогічний колектив, учні та батьки
2 Залучення батьків до участі у позакласних заходах Різні форми Батьки
3 Вибір групи – лідерів (волонтерів) для проведення заходів у молодших класах Вибори Учні
4 Проведення конференції для учнів старших класів «Світло згаслих зірок», «Суд над шкідливими звичками». Різні форми Педагогічний колектив, учні
5 Всеукраїнська акція молодь проти СНІДу «Здоров’я чисте джерело» Різні форми Педагогічний колектив, учні та батьки
6 Проведення творчих конкурсів з профілактики ВІЛ /СНІДу, проти дискримінації і насиллю, за здоровий спосіб життя Практична робота Класні керівники Заступники з ВР
7 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Січень
1 Засідання ШМО класних керівників «Роль школи у профілактиці ВІЛ-СНІД, ІПСШ.» Засідання Члени ШМО, шкільна медсестра
2 Нарада «Про впровадження інноваційних технологій у вихованні здорової творчої особистості» Засідання Педколектив
3 Проведення анкетування для вивчення актуальних проблем підлітків за допомогою анкети «Соціально-психологічний портрет учня» Анкетування Психолог, Вчитель курсу Обжелян Л.О.
4 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Лютий
1 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності «Зроби свій вибір на користь здоров’я»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
2 Випуск методичного бюлетеню ШМО класних керівників з досвіду використання ін­но­вацій­них техноло­гій у виховному процесі. Практична робота Члени ШМО
3 Відвідування тренінгів спецкурсу «Профілактика ВІЛ – інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» на тему «Від кохання до сім’ї» Тренінги Тренер, педагоги, психолог, ЗВР
4 Батьківський лекторій «Як говорити з вашою дитиною про ВІЛ-СНІД та ІПСШ» Лекція ЗВР
5 Анкетування учнів: «Статеві стосунки, шлюб». Відкритий виховний захід: «Від кохання до сім’ї» Різні форми Педагогічний колектив, учні
6 Проведення конкурсу «Веселі старти» Конкурс Педагогічний колектив, учні
7 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Березень
1 Випуск методичного бюлетеня «Допоможіть своїм дітям. Поради батькам» Методичний бюлетень Ініціативна група
2 Проведення змагань «Козацький гарт» Різні форми Педагогічний колектив, учні
3 Засідання творчої групи «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» Засідання Члени творчої групи
4 Відвідування та обговорення тренінгу «Стать і гендер. Гендерні стереотипи. Небезпечні гендерні стереотипи. Відстрочення початку статевого життя» Різні форми Педагогічний колектив, учні
5 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Квітень
1 Засідання ШМО класних керівників «Перспективи здоров’язберігаючих технологій» Засідання Члени ШМО
2 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності ««Безпека в твоєму житті»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
3 Творчі роботи учнів на тему: «Факти і міфи про наркотики, алкоголь та куріння» (Гра «Життя з хворобою») Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
3 Випуск методичного бюлетеня ШМО класних керівників «Превентивне виховання – пріоритетний напрям роботи школи сприяння здоров`ю» Методичний бюлетень Ініціативна група
4 Поповнення теки матеріалами «Методика навчання ЗСЖ і профілактика ВІЛ/ ІПСШ» Практична робота Класні керівники
5 Проведення Дня Здоров’я Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
6 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Травень
1 Творчий звіт ЗВР про досягнуті результати щодо профілактики ВІЛ – інфекції. Круглий стіл ЗВР
2 Презентація досвіду роботи творчої групи Презентація Члени творчої групи
3 Презентації учнів на тему «Захисти себе від ВІЛ» Презентація Учні 10 класу
4 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності ««Ми – учасники дорожнього руху»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
5 Проведення анонімного тестування учнів за анкетою «Після» для визначення рівня знань, ставлень, намірів, умінь і навичок. Анкетування учнів Учні 10 класу
6 Проведення Дня Сім’ї. Спортивні змагання: «тато, мама і я спортивна сім’я». Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
7 Відкрите засідання творчої групи. Відвідування та обговорення тренінгу: «Протидія дискримінації. Підтримка людей, що живуть з ВІЛ». (Підтримка і допомога хворому «Лист другу» – індивідуальні листи учнів.) Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні, члени методичної ради
8 Обговорення і збирання пропозицій щодо продовження роботи опорної школи над проблемною темою в наступному навчальному році. Засідання методичної ради Члени методичної ради
Кiлькiсть переглядiв: 545

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930