МЕТА: підготовка вчителів до ефективного впрова­дження проекту, а саме: отримати вичерпну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу; ознайомитися з методом навчання на основі розвитку життєвих навичок; оволодіти сучас­ними методиками інтерактивної групової роботи.

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ

Шеремет О.А. – голова методичної ради, директор Липнязької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Врадій В.І. – заступник голови ради, заступник директора з виховної роботи.
Члени ради:
Обжелян Л.О. – вчитель курсу «Школа проти СНІДу» (вища категорія);Бондаренко Т.Л. – методист РМК відділу освіти

ТВОРЧА ГРУПА
Врадій В.І. – заступник директора з виховної роботи, вчитель ОЗ;
Обжелян Л.О. – вчитель курсу «Школа проти СНІДу» (вища категорія);
Дамаскіна Ю.Ю. – шкільний психолог;
Савранська Н.І. – шкільна медична сестра;
Мартинюк О.М. – педагог-організатор;
Тарасенко Р.І., Липкан Г.П., Манько В.П., Шеремет Н.В. – вчителі початкових класів, які викладають ОЗ

Мета діяльності опорної школи:

підготувати вчителів до ефективного впровадження проекту «Школа проти СНІДу» в школі, а саме:

· отримати вичерпну інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу ;
· ознайомитись з методом навчання на основі розвитку життєвих навичок; оволодіти сучасними методиками інтерактивної групової роботи.
· створення умов для підвищення науково-теоретичного,методичного, психолого-педагогічного рівня з курсу «Школа проти СНІДу»;
· опанування організаторських, конструктивних, комунікативних умінь;
· відповідно до рекомендацій МОН України, орієнтувати вчителів на обов’язкове використання на уроках технології «Освіта на основі розвитку життєвих навичок» (ООЖН);
· підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах з питань здорового способу життя, особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях

Спосіб досягнення поставленої мети:

трансформація знань про проблеми ВІЛ/СНІДу і вичерпні відповіді на запитання про чинники ризику і методи захисту від нього; оволодіння змістом і методом проведення тренінгових занять; чітке дотримання технології впровадження проекту у школі.

Завдання опорної школи:

1. Зосередити увагу педагогічних працівників закладів освіти району на важливості проекту «Школа проти СНІДу»
2. Сформувати через систематичне проведення курсів-тренінгів чітке уявлення про теоретичне і методичне підґрунтя проекту «Школа проти СНІДу».
3. Організувати систему роботи за напрямами:

- робота з колегами: проведення педагогічних рад;
- робота з батьками: проведення батьківських зборів, поради батькам по обговоренню своєрідного поведінкового імунітету , вивчення проблем підлітків;
- робота з учнями: залучення волонтерів – помічників для організації і проведення уроків – тренінгів; та позакласних заходів ,надання учням індивідуальних консультацій.

4. Дати базову інформацію про те, які нормативні акти дають підставу для впровадження проекту у школі.
5. Систематичне вивчення фахової літератури, що висвітлюють питання здорового способу життя, безпеки щоденного життя, фізичного розвитку підлітків, профілактики соціально небезпечних захворювань, психологічного благополуччя підлітків, нормативних документів з основ здоров’я, обмін досвідом, проведення навчальних тренувань, обговорення проведених заходів, намагання зробити процес навчання емоційним та привабливим.
6. Виховання здорової особистості в умовах медійного освітнього простору;
7. Створення неперервної системи превентивної, здоров’язберігаючої освіти підростаючого покоління;
8. Впровадження інтерактивних, здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання та виховання, особливо освіти на основі розвитку життєвих навичок (ООЖН);
9. Вивчення та поширення досвіду вчителів щодо ефективного та безпечного впровадження медійних ресурсів в процес навчання та виховання учнівської молоді;
10. Створення сприятливих умов для вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системи мас-медіа в освіті.

Методичні заходи

Вересень
№ пп Зміст роботи Форма роботи Категорія педпрацівників школи Категорія педпрацівників шкіл району
1 Підготовка навчальної програми і плану заходів (технологічна картка впроваджень) Засідання методичної ради Члени методичної ради
2 Проведення педради (обговорення проекту, навчальних програм, заходів, визначення класів до навчання Засідання методичної ради Члени методичної ради
3 Включення до розкладу занять Засідання методичної ради Члени методичної ради
4 Повторне опрацювання мультимедійного посібника «Захисти себе від ВІЛ», та «Школа проти СНІДу» Самоосвіта Класні керівники Психологи, заступники з виховної роботи
5 Діагностика рівня інформаційно-комунікаційної та проектної культури класних керівників та заступників з виховної роботи Анкетування вчителів Класні керівники Психологи, заступники з виховної роботи
6 Організація роботи «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» Засідання Вчителі, що пройшли курсову підготовку за програмою «Профілактика ВІЛ – інфекції»
7 Організація учительського, батьківського лекторію лекторій Педагогічний, батьківський колектив
8 Оформлення довідково-інформаційної теки «Методика навчання ЗСЖ і профілактика ВІЛ та ІПСШ Практична робота Заступник з ВР
9 Робота консультпункту, «Виникло питання?» Консультації Педагоги
10 Проведення анонімного тестування учнів за анкетою «До» для визначення рівня знань ,ставлень, намірів, умінь і навичок. Анкетування учнів
11 Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Азбука безпеки на дорозі» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
12 Олімпійський урок Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
Жовтень
1 Планування і розробка системи-тренінгів з проблеми «Захисти себе від ВІЛ» Планування Заступник з ВР
2 Визначення шляхів реалізації проблемної теми через усі підсистеми навчально-вихов­ного процесу Планування Заступник з ВР
3 Проведення тренінгів Практичні заняття Класні керівники Заступник з ВР
4 Робота консультпункту «Виникло питання ?» Консультації Педагоги
5 Проведення конкурсу «Козаку найперше воля, козаку найперше честь!» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
Листопад
1 Нарада «Про систему профілактичних дій педаго­гів, батьків, громадсько­сті превентив­ного виховання учнів» Засідання Педколектив
2 Проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему; «Легко вогник запалити, та не просто погасити». Різні форми Педагоги, класні керівники, Заступник з ВР
3 Робота консультпункту «Виникло питання ?» Консультації Педагоги
Грудень
1 Проведення благодійного ярмарку до Дня боротьби зі СНІДом. Акція «За здоровий спосіб життя» Практична, творчі доробки, конференція, виступи волонтерів Педагогічний колектив, учні та батьки
2 Залучення батьків до участі у позакласних заходах Різні форми Батьки
3 Вибір групи – лідерів (волонтерів) для проведення заходів у молодших класах Вибори Учні
4 Проведення конференції для учнів старших класів «Світло згаслих зірок», «Суд над шкідливими звичками». Різні форми Педагогічний колектив, учні
5 Всеукраїнська акція молодь проти СНІДу «Здоров’я чисте джерело» Різні форми Педагогічний колектив, учні та батьки
6 Проведення творчих конкурсів з профілактики ВІЛ /СНІДу, проти дискримінації і насиллю, за здоровий спосіб життя Практична робота Класні керівники Заступники з ВР
7 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Січень
1 Засідання ШМО класних керівників «Роль школи у профілактиці ВІЛ-СНІД, ІПСШ.» Засідання Члени ШМО, шкільна медсестра
2 Нарада «Про впровадження інноваційних технологій у вихованні здорової творчої особистості» Засідання Педколектив
3 Проведення анкетування для вивчення актуальних проблем підлітків за допомогою анкети «Соціально-психологічний портрет учня» Анкетування Психолог, Вчитель курсу Обжелян Л.О.
4 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Лютий
1 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності «Зроби свій вибір на користь здоров’я»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
2 Випуск методичного бюлетеню ШМО класних керівників з досвіду використання ін­но­вацій­них техноло­гій у виховному процесі. Практична робота Члени ШМО
3 Відвідування тренінгів спецкурсу «Профілактика ВІЛ – інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» на тему «Від кохання до сім’ї» Тренінги Тренер, педагоги, психолог, ЗВР
4 Батьківський лекторій «Як говорити з вашою дитиною про ВІЛ-СНІД та ІПСШ» Лекція ЗВР
5 Анкетування учнів: «Статеві стосунки, шлюб». Відкритий виховний захід: «Від кохання до сім’ї» Різні форми Педагогічний колектив, учні
6 Проведення конкурсу «Веселі старти» Конкурс Педагогічний колектив, учні
7 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Березень
1 Випуск методичного бюлетеня «Допоможіть своїм дітям. Поради батькам» Методичний бюлетень Ініціативна група
2 Проведення змагань «Козацький гарт» Різні форми Педагогічний колектив, учні
3 Засідання творчої групи «Профілактика ВІЛ-інфекції на засадах розвитку життєвих навичок» Засідання Члени творчої групи
4 Відвідування та обговорення тренінгу «Стать і гендер. Гендерні стереотипи. Небезпечні гендерні стереотипи. Відстрочення початку статевого життя» Різні форми Педагогічний колектив, учні
5 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Квітень
1 Засідання ШМО класних керівників «Перспективи здоров’язберігаючих технологій» Засідання Члени ШМО
2 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності ««Безпека в твоєму житті»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Заступник з ВР, педагоги,класні керівники
3 Творчі роботи учнів на тему: «Факти і міфи про наркотики, алкоголь та куріння» (Гра «Життя з хворобою») Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
3 Випуск методичного бюлетеня ШМО класних керівників «Превентивне виховання – пріоритетний напрям роботи школи сприяння здоров`ю» Методичний бюлетень Ініціативна група
4 Поповнення теки матеріалами «Методика навчання ЗСЖ і профілактика ВІЛ/ ІПСШ» Практична робота Класні керівники
5 Проведення Дня Здоров’я Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
6 Робота консультпункту «Виник­ло питання ?» Консультації Педагоги
Травень
1 Творчий звіт ЗВР про досягнуті результати щодо профілактики ВІЛ – інфекції. Круглий стіл ЗВР
2 Презентація досвіду роботи творчої групи Презентація Члени творчої групи
3 Презентації учнів на тему «Захисти себе від ВІЛ» Презентація Учні 10 класу
4 Тиждень сприяння ЗСЖ та безпеки життєдіяльності ««Ми – учасники дорожнього руху»» Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
5 Проведення анонімного тестування учнів за анкетою «Після» для визначення рівня знань, ставлень, намірів, умінь і навичок. Анкетування учнів Учні 10 класу
6 Проведення Дня Сім’ї. Спортивні змагання: «тато, мама і я спортивна сім’я». Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні
7 Відкрите засідання творчої групи. Відвідування та обговорення тренінгу: «Протидія дискримінації. Підтримка людей, що живуть з ВІЛ». (Підтримка і допомога хворому «Лист другу» – індивідуальні листи учнів.) Різні форми роботи (теоретичні, практичні і творчі) Педагогічний колектив, учні, члени методичної ради
8 Обговорення і збирання пропозицій щодо продовження роботи опорної школи над проблемною темою в наступному навчальному році. Засідання методичної ради Члени методичної ради
Кiлькiсть переглядiв: 399

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031