Виховна робота

Виховна система школи

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі школи є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Мета виховної роботи:

Cтворення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як, громадянин, сім’янин, професіонал.

 • формування національної свідомості;
 • формування високої духовності особистості;
 • утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі;
 • виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;
 • виховання трудової активності;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді;
 • формування правової культури;
 • виховання екологічної культури.

Реалізація основних завдань і принципів виховання в нашій школі здійснюється, як і у всій національній системі освіти, у таких пріоритетних напрямках:

 • патріотичне виховання;
 • ідеал служіння Україні
 • правове виховання;
 • моральне виховання (цей напрямок охоплює художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості);
 • трудове виховання;
 • фізичне виховання;
 • екологічне виховання

/Files/images/vihovna/Презентація2.jpg

/Files/images/vihovna/Презентація3.JPG

/Files/images/vihovna/Презентація4.JPG

Модель випускника

/Files/images/vihovna/Презентація5.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1351