ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора Липнязької ЗШ І-ІІІ ступенів №1
від лютого 2018 року №

План заходів
щодо підготовки до впровадження
Державного стандарту початкової загальної освіти
у 2018/2019 навчальному році

№зп Захід Термін Відповідальні
Організаційна робота
1 Розробити заходи щодо підготовки до реалізації нових навчальних програм з 2018-2019 н.р. До 01.08. 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
2 Забезпечити вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичних документів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Березень - травень 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
3 Забезпечити інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Березень-вересень 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
4 Забезпечити наявність Державних стандартів початкової загальної освіти та нових навчальних програм. До 01.09. 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В., голова ШМО вчителів початкових класів
5 Заслухати на нараді при директору питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти . Червень 2018 р. Директор школи Шеремет О.А.
6 Організувати обговорення на засіданні педагогічної ради школи питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти з 2018/2019н.р. Травень 2018р. Директор школи Шеремет О.А.
7 Провести перевірку календарного планування за новими програмами. Серпень 2018р. Заступник директора з НВР Цоток І.В., голова ШМО вчителів початкових класів
8 Поповнювати фонди бібліотеки школи навчальною та методичною літературою щодо Державного стандарту початкової загальної освіти. Постійно Бібліотекар школи Дядечко Е.А.
9 Ознайомити батьків учнів 1-го класу із змінами, обумовленими впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом року Заступник директора з НВР Цоток І.В. класний керівник 1 класу Липкан Г.П.
10 Забезпечити психолого-педагогічну підтримку переходу до нових підходів навчання учнів початкової школи Протягом року Шкільний психолог Дамаскіна Ю.Ю.
11 Ознайомлювати громадськість села із змінами в освіті засобами сайту школи Протягом року Директор школи Шеремет О.А.
12 Забезпечити підручниками учнів 1 класу До 01.09.2018 р. Бібліотекар школи Дядечко Е.А.
13 Забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів 1 класу відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти До 01.09.2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В. класний керівник 1 класу Липкан Г.П.
14 Заслухати на нараді при директору питання щодо готовності школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Вересень 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
15 Провести психолого-педагогічні семінари, консиліуми, тренінги з метою аналізу результатів адаптаційного періоду учнів 1 класу Жовтень-листопад 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В Шкільний психолог Дамаскіна Ю.Ю.,
Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників
1 Провести інструктивно-методичні наради для вчителів, які будуть викладати у 1 класі за новими навчальними програмами Серпень 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
2 Забезпечити участь педагогічних працівників у різних формах підвищення кваліфікації з питань впровадження Держстандарту Постійно Заступник директора з НВР Цоток І.В.
3 Організувати консультації щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти З 01.09. 2018 р. Заступник директора з НВР Цоток І.В.
Організаційно-методична робота
1 Провести засідання ШМО вчителів початкових класів про перехід на нові навчальні програми для учнів 1 класу» 18.06.2018 р Голова ШМО вчителів початкових класів Манько В.П.
Кiлькiсть переглядiв: 985